• client7
 • client7
 • client2
 • client3
 • client4
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6

با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین مجری: انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

هشتمین دوره کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC ثبت گردیده است

همراه با اعطای گواهی پذیرش مقاله، (در صورت داشتن مقاله) و یک گواهی بین المللی طی دوره توسط موسسه معتبر IQS انگلیس. ویژه ثبت نام کنندگان در همایش

چاپ قطعی مقالات برتر کنفرانس در ماهنامه علمی مبدل گرمایی

انتشار مقالات پذیرش شده کنفرانس

سو استفاده از نام مجری همایش

سطح علمی مقالات کنفرانس

کمیته علمی و داوری مقالات

جهت دریافت رایگان فایل pdf نشریات : نفت و انرژی، مبدل گرمایی، چیلر و برج خنک کن، صنعت جوش فرم عضویت را تکمیل فرمایید.

فرم عضویت