• client7
 • client7
 • client2
 • client3
 • client4
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6

تاریخ همایش به دوم دی ماه 1395 تغییر یافته است

جهت دریافت رایگان اطلاعات کنفرانس بر روی تلفن همراه خود، عدد 1819 را به شماره 30004704704700 پیامک کنید.

به هر شرکت کننده در همایش گواهی اعطا میگردد. پذیرش مقاله (در صورت داشتن مقاله) و، گواهی بین المللی طی دوره .

اشتراک رایگان نشریات نفت و انرژی، مبدل گرمایی، چیلر و برج خنک کن برای شرکت کنندگان در همایش

https://telegram.me/joinchat/AiLBLzvjuXfZDiFnBZB2Zw

انتشار مقالات پذیرش شده کنفرانس

سو استفاده از نام مجری همایش

سطح علمی مقالات کنفرانس

کمیته علمی و داوری مقالات

جهت دریافت رایگان فایل pdf نشریات : نفت و انرژی، مبدل گرمایی، چیلر و برج خنک کن، صنعت جوش فرم عضویت را تکمیل فرمایید.

فرم عضویت