سو استفاده از نام مجری همایش

شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا در تاریخ 1387/9/5 به شماره 334597 به ثبت رسیده، شناسه ملی آن 10103760840 و کد اقتصادی آن 411354531194 میباشد. به شماره نامه 7196-17/258 مورخ 23/2/1392 گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده این شرکت ثبت گردیده است. این شرکت از آبان ماه سال 1388 تا کنون به فعالیت علمی فرهنگی خود ادامه است. اما به تازگی مشاهده شده است عده ای سودجو که ریاکاری را چاشنی کار خود کرده اند و  برگزاری همایشهای بی­محتوای و نازل ایشان زبانزد بوده و تا چندی پیش فاقد نشانی و تلفن ثابت بوده اند، با مشابه سازی با نام شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا در پس کسب اعتبار برای خود میباشند و صرفا خود را با نام هم اندیشان معرفی مینمایند تا بلکه بتوانند از این راه آبروی رفته خود را بازیابند. چطور امکان دارد که یک سازمان برگزار کننده همایش فاقد نشانی کامل و شماره تلفن ثابت بوده و صرفا دارای خط موبایل بوده و آنهم در روزها و ساعات محدودی پاسخگو باشد؟ هر بار یک همایش با یک وب سایت و شماره تلفن برگزار نمود و نه از دوره دوم آن همایش خبری است و نه از آن وب سایت و شماره تلفنها و نشانی اش !

نام مهم نیست. بلکه صداقت است که رمز ماندگاری است. شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا این افتخار را دارد که تاکنون هیچگونه وعده پوشالی در خصوص آوردن مهمان خارجی و دانشمند داخلی، چاپ تمامی یا مقالات برتر در فلان نشریه علمی پژوهشی داخلی یا خارجی و مواردی مشابه  را نداده است تا از این فریب برای خود ایجاد مخاطب و کسب درآمد نماید.

Comments are closed.