تاریخهای مهم

پایان دریافت دریافت مقالات : با توجه به قطعی اینترنت، لطفا با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید 09197556424
اعلام نتیجه داوری مقالات دریافت شده تا 30 آبان : 7 آذر 1398 
پایان ثبت نام دارندگان مقاله : 5 روز بعد از اعلام نتیجه داوری 
زمان برگزاری کنفرانس: پنجشنبه، بیست و یکم آذر ماه 1398