• client7
 • client7
 • client2
 • client3
 • client4
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6
 • client6

دوازدهمین دوره کنفرانس ثبت شده در پایگاه استادی علوم جهان اسلام ISC با کد اختصاصی ۲۵۵۰۵-۹۹۲۰۲
با حمایت دانشگاه صنعتی شیراز و دانشکده فنی دانشگاه کاشان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دولتی سمنان و دانشگاه صنعتی تفرش

پتروشیمی نوری، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی اروند و ...

دانشگاه کاشان: دبیرخانه علمی یازدهمین دوره کنفرانس

چاپ قطعی مقالات برتر کنفرانس در ماهنامه علمی مبدل گرمایی

انتشار مقالات پذیرش شده کنفرانس

سو استفاده از نام مجری همایش

سطح علمی مقالات کنفرانس

کمیته علمی و داوری مقالات

جهت دریافت رایگان فایل pdf نشریات : نفت و انرژی، مبدل گرمایی، چیلر و برج خنک کن، صنعت جوش فرم عضویت را تکمیل فرمایید.

فرم عضویت