انتشار مقالات پذیرش شده کنفرانس

انتشار مقالات پذیرش شده کنفرانس

مقالاتی که در کنفرانس پذیرش نهایی شده باشند، بلافاصله به مراکز زیر جهت انتشار ارسال میگردد. با توجه به اینکه مراکز فوق مستقل از دبیرخانه همایش میباشند، لذا نحوه انتشار مقالات صرفا به سیاست ایشان بستگی داشته و دبیرخانه همایش در این خصوص هیچگونه دخالتی ندارد.

مرجع دانش (سیویلیکا)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک)، پایگاه اطلاعات علمی (SID)، انتشارات بوم سازه، ماهنامه نفت و انرژی (چاپ گزارش همایش همراه با عناوین مقالات و نام نویسندگان آن) و … اشاره داشت. ضمن اینکه در بخش همایشهای پیشین وب سایت همایش، چیکده مقالات پذیرفته شده به همراه نام، عنوان و ایمیل نویسنده آن قرار خواهد گرفت.