تاریخهای مهم

پایان دریافت دریافت مقالات : با توجه به قطعی اینترنت، لطفا با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید ۰۹۱۹۷۵۵۶۴۲۴
اعلام نتیجه داوری مقالات دریافت شده تا ۳۰ آبان : ۷ آذر ۱۳۹۸ 
پایان ثبت نام دارندگان مقاله : ۵ روز بعد از اعلام نتیجه داوری 
زمان برگزاری کنفرانس: پنجشنبه، بیست و یکم آذر ماه ۱۳۹۸