ثبت نام

دریافت نسخه DOC
(ثبت نام)

جهت حضور در کنفرانس به صورت آزاد یا ثبت نهایی مقاله و حضور در کنفرانس، لازم است فرآیند ثبتنام به صورت کامل انجام پذیرد. در این خصوص خواهشمند است فایل ورد ثبتنام را دانلود، تکمیل
و به نشانی mobadelconf@yahoo.com ایمیل نمایید. حداکثر ۲۴ ساعت پس از ثبتنام میبایست تاییدیه ثبتنام از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع شما برسد. در صورت عدم دریافت تاییدیه،
حتما با شماره تلفن ۸۸۶۷۱۶۷۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.