سطح علمی مقالات کنفرانس

هشتمین و نهمین دوره کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام ثبت گردیده است              http://conf.isc.gov.ir/mobadel95

در این خصوص در ابتدا میتوان به بخش همایشهای پیشین کنفرانس مراجعه و چکیده مقالات دوره های گذشته را مطالعه نمود.

مقالات کامل دوره های گذشته همایش در www.civilica.com نمایه شده است. با تقسیم تعداد مشاهدات چکیده مقالات هر کنفرانس بر تعداد آنها، میتوان به پارامتری به نام ضریب نفوذ دست یافت. یا مقایسه ضریب نفوذ همایشهای مختلف، به عنوان یک برآورد سرانگشتی اینطور میتوان گفت که هر کنفرانسی که ضریب مفوذ بالاتری داشته باشد، از کیفیت علمی بالاتری برخوردار است.