سو استفاده از نام مجری همایش

شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۵ به شماره ۳۳۴۵۹۷ به ثبت رسیده، شناسه ملی آن ۱۰۱۰۳۷۶۰۸۴۰ و کد اقتصادی آن ۴۱۱۳۵۴۵۳۱۱۹۴ میباشد. به شماره نامه ۷۱۹۶-۱۷/۲۵۸ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده این شرکت ثبت گردیده است. این شرکت از آبان ماه سال ۱۳۸۸ تا کنون به فعالیت علمی فرهنگی خود ادامه است. اما به تازگی مشاهده شده است عده ای سودجو که ریاکاری را چاشنی کار خود کرده اند و  برگزاری همایشهای بی­محتوای و نازل ایشان زبانزد بوده و تا چندی پیش فاقد نشانی و تلفن ثابت بوده اند، با مشابه سازی با نام شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا در پس کسب اعتبار برای خود میباشند و صرفا خود را با نام هم اندیشان معرفی مینمایند تا بلکه بتوانند از این راه آبروی رفته خود را بازیابند. چطور امکان دارد که یک سازمان برگزار کننده همایش فاقد نشانی کامل و شماره تلفن ثابت بوده و صرفا دارای خط موبایل بوده و آنهم در روزها و ساعات محدودی پاسخگو باشد؟ هر بار یک همایش با یک وب سایت و شماره تلفن برگزار نمود و نه از دوره دوم آن همایش خبری است و نه از آن وب سایت و شماره تلفنها و نشانی اش !

نام مهم نیست. بلکه صداقت است که رمز ماندگاری است. شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا این افتخار را دارد که تاکنون هیچگونه وعده پوشالی در خصوص آوردن مهمان خارجی و دانشمند داخلی، چاپ تمامی یا مقالات برتر در فلان نشریه علمی پژوهشی داخلی یا خارجی و مواردی مشابه  را نداده است تا از این فریب برای خود ایجاد مخاطب و کسب درآمد نماید.