نحوه ارسال

دریافت نسخه DOC
(ثبت نام)

خواهشمند است پس از مطالعه دقیق دستورالعمل نحوه نگارش مقالات، ۶ فایل درخواستی را به نشانی پست الکترونیکی mobadelconf@yahoo.com و mobadel1393@gmail.com ایمیل نموده یا بر روی لوح فشرده به صندوق پستی دبیرخانه همایش به نشانی زیر از طریق پست ارسال دارید:

تهران، صندوق پستی ۵۱۹ – ۱۴۶۶۵

خواهشمند است در صورت عدم دریافت ایمیل مبنی بر دریافت فایلها از دبیرخانه همایش، با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.

شش فایل درخواستی به شرح زیر میباشد:

سه فایل ورد توضیح داده میشود که لازم است به عینه فایل pdf آنها تهیه گردد که در کل ۶ فایل میشود:

۱ – عنوان مقاله، نام و عنوان نویسندگان، چکیده و کلمات کلیدی

۲ – عنوان مقاله، نام و عنوان نویسندگان، چکیده و کلمات کلیدی (مطالب تهیه شده در فایل ردیف اول)، مقدمه، … تا به انتهای مقاله که شامل مواردی همچون نتیجه گیری، تشکروقدردانی و منابع میشود. در واقع فایل دوم مقاله کامل میباشد.

۳ – نام هر یک از نویسندگان، شماره موبایل، ایمیل و نشانی هر یک از ایشان به طور جداگانه. موبایل و نشانی افراد صرفا جهت ارسال پیامک و بسته های پستی بوده و به هیچ عنوان در اختیار هیچ کس قرار نخواهد گرفت.

لطفا فایلهای word و Pdf تهیه شده طبق دستورالعمل فوق را به نشانی mobadel1393@gmail.com , mobadelconf@yahoo.com ارسال دارید.

در صورتیکه دارای چند مقاله هستید، برای هر مقاله شش فایل را تهیه و در یک ایمیل ارسال نمایید.