لیست کنفرانسهای علمی

مجموعه کنفرانسهای سالانه ای که شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا برگزار میکند را میتوانید در قالب یک تصویر مشاهده فرمایید. کافی است بر روی این عکس کلیک نمایید

عکس شماره ده کار شود. به گونه ای که با کلیک بر روی آن، عکس بزرگ در صفحه ای جدید لود شود